Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kollision mellan lastbil och personbil Gävle 2023
Författare
Östlund Magnus
Utgivare
Gästrike Räddningstjänst
Utgivningsår
2023-11-28
Personbil fick sladd i det snöiga väglaget och krockade med en tung lastbil, dragbil med släp. HLR genomfördes på skadeplatsen. Inga brister i vägmiljön har identifierats.