Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Villabrand i Mariestad 2014-09-12
Författare
Karlsson Håkan
Utgivare
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Utgivningsår
2014-10-31
Larm inkommer till räddningstjänsten kl.02.31 om brand i en villa på i Mariestad. Inga människor fanns i byggnaden som får omfattande brand och rökskador. Branden är anlagd. Villan ägdes och användes som klubblokal för en motorklubb, . Syftet med denna undersökning är att i skälig omfattning klarlägga orsaken till branden, brandförloppet och insatsens genomförande. Villan var i 1 ½ plan med källare. Stomme i trä och putsad fasad.