Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad
Författare
Östlund Magnus
Utgivare
Gästrike Räddningstjänst
Utgivningsår
2014-09-04
Fyra stycken anlagda bränder vid samma tillfälle i fyra olika trapphus varav två av dem utvecklas till kraftiga bränder och de andra två självslocknar. Bränderna har startat i stort sett samtidigt i de 4 trapphusen. Vid räddningstjänstens framkomst så visar det sig att det brinner kraftigt i 2 trapphus varför styrkan delar på sig och inleder släckningsarbetet. Bränderna kan snabbt släckas och inga människor kommer till skada. I de trapphus som det utvecklades till kraftiga bränder är det barnvagnar som brunnit. I ett trapphus har man anlagt brand i två dörrdekorationer varav den ena brinner upp och hamnar på golvet och den andra slocknar och får endast brännmärken. I det fjärde trapphuset brinner en papperslapp (A4) som sitter upptejpad på en informationstavla. Papperslappen brinner upp och slocknar när den hamnar på golvet. All typ av förvaring i trapphus tex som i detta fallet barnvagnar är mycket olämpligt.