Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycksutredning : skogsbrand Västmanland
Utgivare
Nerikes Brandkår
Utgivningsår
2014
Torsdagen 31 juli klockan 13:39 kommer ett larmsamtal in till SOS Alarm som visar sig bli uppstarten till skogsbranden i Västmanland: Den i särklass största skogsbrand som Sverige upplevt i modern tid. Bristfällig lägesbild och stora svårigheter i samordningen av resurser bidrar till att branden under de första dygnen utvecklas på ett sätt man inte tidigare sett i Sverige. Trots den mycket besvärliga insatsen har räddningspersonal, alla samverkande organisationer och frivilliga som på olika sätt deltagit visat ett enastående engagemang. Utredningen av räddningsinsatsen sträcker sig över tiden från torsdag 31 juli klockan 13:29 till tisdag 5 augusti klockan 10:15 då länsstyrelsen i Västmanland tar över ansvaret för räddningstjänsten. I utredningsuppdraget anges särskilt att fokus ska ligga på att ta fram förbättringsförslag för framtiden vilket avspeglas i materialet där åtgärdsförslagen presenteras. Strax efter branden sades det i flera sammanhang att läroböckerna i skogsbrand nu måste skrivas om, medan utredningen snarare visar att de läroböcker som används istället behöver öppnas och läsas från pärm till pärm. Kunskap om skogsbrand, dess faror och risker samt teknik och taktik kopplat till skogsbrandsläckning har i många fall fallit i glömska då vi i Sverige hittills varit förskonade från riktigt stora skogsbränder där hela samhället påverkas. I utredningssammanhang brukar man säga att det sällan görs några nya misstag, utan bara olika versioner av vad andra tidigare gjort genom historien och så även vid den här räddningsinsatsen. De förslag till förbättringsåtgärder som lyfts fram kan i de flesta fall appliceras på många andra händelser och kan hittas i tidigare utredningar. Kanske är det nu dags att sätta ner foten när det återigen är ett faktum att prioritering av helikoptrar för skogsbrandsläckning ur ett nationellt perspektiv fortfarande saknar lösning trots att frågan lyfts vid ett antal utredningar efter skogsbränder sedan många år tillbaka. Ett enhetligt nationellt ledningssystem är kanske något för Sverige att ta till sig.