Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Nätverksledarskap för samordning vid kriser : en studie av skogsbranden i Västmanland
Författare
Johansson Catrin, Bäck Emelie
Utgivare
Mittuniversitetet
Utgivningsår
2015
Syftet med studien är att analysera hur ledning och koordination av ett nätverk går till, och hur kommunikationssamordning fungerar i skarpt läge. Rapporten visar hur nätverken fungerade och lyfter fram kritiska framgångsfaktorer för nätverksarbete Nätverket för kriskommunikation vid skogsbranden sammankallades med huvuduppgiften att samordna information från kommuner, länsstyrelse och myndigheter till allmänheten. Nätverkskonferenserna genomfördes som telefonkonferenser med en koordinator/ledare från MSB. Vid större samhällskriser behövs samordning mellan ett flertal organisationer som på olika sätt arbetar med att hantera krisen. Kommunikation mellan aktörer som är akut inblandade i att rädda liv och koordination av information till allmänheten är ytterst viktig för att minimera skadorna och hantera krisen. Studie ”Nätverksledarskap för samordning vid kriser” är en fortsättning av rapporten ”Nätverk för kriskommunikation - om myndigheters informationssamordning vid kriser” som publicerades 2013.