Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att åstadkomma inriktning och samordning : 7 analyser utifrån hanteringen av skogsbranden i Västmanland 2014
Utgivare
Lunds universitet
Utgivningsår
2015
I antologin kan man ta del av sju olika analyser av det utmanande arbetet med att åstadkomma inriktning och samordning av samhällets resurser i samband med skogsbranden. Publikationen är ett utvecklingsbidrag och är tänkt att ge vägledning till förbättrad förmåga att hantera framtidens samhällsstörningar. Bakom texterna står sju olika författare som utgått från ambitionen att publicera ett transparant resonemang där slutsatserna är välgrundade och tillämpliga, såväl ur ett praktiskt som ur ett teoretiskt perspektiv. Arbetet utgår från vetenskaplig metodik och grundas bland annat i ett stort antal intervjuer. Flera av författarna var dessutom närvarande under den akuta hanteringen och kunde på detta sätt samla in värdefull data. Målgruppen för materialet är alla de som på olika sätt är intresserade av utvecklingsfrågor inom området samverkan och ledning.