Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
MSB:s stöd vid skogsbranden i Västmanland 2014 : utvärdering
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015
Syftet med utvärderingen är att bidra till MSB:s organisatoriska lärande och stärka förmågan hos MSB att stödja och samverka vid en omfattande händelse eller kris i framtiden.