Javascript är disabled Beräkningsmoduler - MSB RIB

Beräknings­moduler

De små beräkningsmodulerna i MSB RIB är förenklingar av verkligheten och är tänkta att användas av exempelvis räddningstjänst för att ge grova uppskattningar.

Kvadratlagen

Strålskyddsberäkningar med kvadratlagen

Lättskumsdimensionering

Dimensionering av rumsfyllning med skum

Neutralisation

Dimensionering av syraneutralisation

Riskavstånd Kem

Riskavstånd vid kemikalieolyckor med vätskor

Spill- och cisternbrand

Dimensionering av skuminsats mot oljebränder