Strålskydds­beräkningar med kvadratlagen

Antaganden och begränsningar

Beräkningarna görs utifrån den så kallade kvadratlagen, d.v.s. att strålnings­intensiteten avtar med kvadraten på avståndet från strålkällan. Vi tar alltså inte hänsyn till att strål­ningen också avtar på grund av andra faktorer.

Applikationen används på eget ansvar. Observera särskilt att bilden som visas inte är skalenlig. De olika mått­uppgifterna som visas i bilden står också i texten under bilden.

Om applikationen

”Strålskyddsberäkningar med kvadrat­lagen” är en beräknings­modul som ingår i besluts­stödet MSB RIB, som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Senast uppdaterad: 2023-02-28.

Tecknare: Martin Ek.

Support & återkoppling

Kontakta MSB RIB Support om du behöver hjälp eller vill ge oss återkoppling.
(Referensaktivitet och -tidpunkt anges i transport­handlingar eller på märkning.)

metermeter

Beräkningsresultat