Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Snabb insats med pulversläckare dämpade köksbrand Gävle 2015
Författare
Östlund Magnus
Utgivare
Gästrike Räddningstjänst
Utgivningsår
2015-03-20
En brand utbryter i den aktuella lägenhetens kök och en person är kvar inne. Polis är först på plats och gör ett släckförsök genom köksfönstret med en medhavd pulversläckare. Branden dämpas och när räddningstjänsten kommer fram kan rökdykarna snabbt ta sig in genom köksfönstret och släcka branden. Rökdykarna hör mannen som är kvar i lägenheten och kan snabbt lokalisera honom till lägenhetens sovrum där han ligger på golvet.