Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Villabrand orsakad av solcellsanläggning Sandviken 2023
Författare
Östlund Magnus
Utgivare
Gästrike Räddningstjänst
Utgivningsår
2023-06-14
Villabrand som startade i kablar på altanen. Solcellsanläggningen var inte färdigkopplad och i drift. Växelriktaren var inte monterad vid tidpunkten för branden. Solcellspanelerna var dock sammankopplade och kablarna hängde ned på den plats där branden startade. Orsaken till branden är troligen att solcellspanelerna börjat leverera ström och att en ljusbåge från de kablar som kommer från solcellspanelerna har antänt något på altanen. Solcellspanelerna gjorde att friläggning och släckning av branden i takkonstruktionen tog längre tid än vanligt. Detta med anledning av extra säkerhet avseende risker med ras och elskador. Brand under takpannorna släcktes genom att taknockspannorna lyftes bort och att vatten sedan kunde rinna ned på den brinnande takpappen under takpannorna.