Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Villabrand Sandviken 2015
Författare
Östlund Magnus
Utgivare
Gästrike Räddningstjänst
Utgivningsår
2016-01-11
En brand utbryter i en villa tidigt på morgonen. När räddningstjänsten kommer fram är villan helt övertänd och räddningsarbetet sker endast genom utvändig släckning. Räddningstjänsten inriktning blir att släcka och förhindra spridning, att rädda liv bedöms inte som möjligt. Brandorsaken har inte gått att fastställa då huset var mycket brandskadat.