Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycksutredningsprotokoll Trafikolycka väg 509
Författare
Östlund Magnus
Utgivare
Gästrike Räddningstjänst
Utgivningsår
2012-05-03
En personbil kör av vägen där den voltar men hamnar delvis på vägbanan. Föraren kastas ur fordonet och hittas några meter framför sin bil mycket svårt skadad. Han förs till sjukhus med ambulans men hans liv går inte att rädda. Den omkomne mannen hade fått allt för svåra skador när han kastats ut på vägen. Inga fördröjningar eller brister i insatsen har framkommit under utredningen. Vid olyckstillfället var väglaget torrt och bra och inga hål eller konstigheter kunde hittas på vägen. De direkta orsakerna till olyckan är att föraren av personbilen, tappat kontrollen över fordonet i hög hastighet. De bakomliggande orsakerna är att föraren är påverkad av alkohol och droger.