Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Trafikolycka: Kollision mellan lastbil och personbil, Gävle kommun
Författare
Östlund Magnus
Utgivare
Räddningstjänsten Arvika
Utgivningsår
2012-05-02
En förare av en lastbil kör in i ett stillastående fordon och en person som befinner sig utanför fordonet. Den direkta orsaken till den här olyckan är att föraren av lastbilen inte upptäcker den stillastående bilen i tid för att väja. Den bakomliggande orsaken till den här olyckan är att, föraren av lastbilen har för dålig uppmärksamhet på trafiksituationen framför sig.