Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kollision mellan personbil och lastbil Gävle 2019
Författare
Tommy Johansson, Magnus Östlund
Utgivare
Gästrike Räddningstjänst
Utgivningsår
2019-10-02
En sidokrock mellan en personbil och en lastbil. I personbilen färdas två personer och kollisionen är mycket kraftig. Den direkta orsaken till olyckan är att föraren av personbilen inte lämnar lastbilen företräde i korsningen.