Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Anlagd brand på skoltoalett Sandviken 2022
Författare
Östlund Magnus
Utgivare
Gästrike Räddningstjänst
Utgivningsår
2022-10-11
Ett automatiskt brandlarm inkommer från en skola. Vid räddningstjänstens framkomst har en anlagd brand inne på en toalett, släckts av skolpersonal med en handbrandsläckare. Brand har anlagts i en papperskorg eller i en pappershållare. Räddningstjänsten kontrollerar att ingen spridning skett och hjälper till att ventilera ut rök.