Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycksutredningsprotokoll Trafikolycka Lv 541, (Järbovägen vid Tuna)
Författare
Östlund Magnus
Utgivare
Gästrike Räddningstjänst
Utgivningsår
2013-08-14
En personbil kör av okänd anledning över i motsatt körbana, den mötande kranbilens förare försöker undvika kollision genom att köra ut i väggrenen på höger sida. Vid kollisionen så omkommer personbilsföraren omedelbart. Föraren av kranbilen lyckas inte hålla sig kvar på vägen utan åker ned i diket där fordonet välter.