Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycksutredningsprotokoll Trafikolycka E16 i höjd med Storvik
Författare
Östlund Magnus
Utgivare
Gästrike Räddningstjänst
Utgivningsår
2014-07-25
En förare av en motorcykel kör in i mitträcket som på olycksplatsen är ett vajerräcke. Olyckan är en singelolycka då inga andra fordon var inblandade. Mannen omkommer troligen omedelbart av de skador han får. En ambulans kommer till platsen strax efter att olyckan skett och kan konstatera att mannen är avliden. På den sträcka där mc-föraren omkommer är det en så kallad 2+1 väg och olyckan sker i det enfiliga körfältet. Föraren har troligtvis kört mycket fort strax innan olyckan sker.