Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand byggnad Hällefors 2013
Författare
Karlsson Peter
Utgivare
Bergslagens räddningstjänst
Utgivningsår
2013-03-06
Brand i Lägenhet med garderoben som trolig startutrymma. Antändning av kläder och lös inredning. Den troliga brandorsaken är barn som har lekt med eld.