Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Informationssäkerhetskultur i praktiken : populärvetenskaplig sammanfattning
Författare
Pousette Anders, Kolkowska Ella, Karlsson Fredrik, Karlzén Henrik, Berndtsson Joakim, Petersson Johan, Aurelius Kristina, Törner Marianne, Grill Martin, Karlsson Martin, Johansson Peter, Hansson Sven Ove, Sommestad Teodor, Denk Thomas
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Göteborgs Universitet, Örebro Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Forskningsprojektet Informationssäkerhetskultur i praktiken har finansierats av MSB under åren 2019–2024 med syftet att förklara och belysa hur informationssäkerhetskulturen i organisationer kan förändras till det bättre. Fokus har varit på olika sätt att mäta och förändra informationssäkerhetskultur. Forskningsprojektet har genomförts av forskare i tre organisationer genom ett tvärvetenskapligt upplägg med forskare specialiserade inom ämnen såsom fredsstudier, statsvetenskap, informatik, psykologi och cyberförsvar. Denna populärvetenskapliga och projektsammanfattande rapport täcker ämnen som informationssäkerhetskultur, mätverktyg, värdekonflikter inom informationssäkerhet samt utbildning och handledning för bättre informationssäkerhetskultur.