Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sveriges strategi för oljeskadeskydd : Handlingsplan fram till år 2026
Författare
Dobo Sonja, Pålsson Jonas, Vallin Cesar, Savic Jelena, Björnstad Gustav, Winnes Hulda, Carling Maria, Åström Tomas, Persson Lars, Dimming Anna, Andersson Samuel, Dafteryd Peter, Karlsson Jenny
Utgivare
Sjöfartsverket (SjöV), Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Transportstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten
Utgivningsår
2022
Sveriges strategi för oljeskadeskydd är den övergripande, långsiktiga inriktningen för det gemensamma, nationella arbetet inom området. Dess handlingsplan har utvecklats utifrån strategin och syftar till att konkretisera de behov som strategin anger samt att prioritera det samlade arbetet. Det strategiska arbetet inom oljeskadeskyddet är i sin tur en del av CBRNE-strategin. Detta är den andra reviderade handlingsplanen för Sveriges strategi för oljeskadeskydd.