Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kollision mellan personbil och lastbil Strängnäs 2023
Författare
Karlsson Joakim
Utgivare
Räddningstjänsten Strängnäs
Utgivningsår
2023-02-14
Personbil som kommer över i mötande körbana och frontalkrockar med en lastbil. Personbilen var en elbil men ingen termisk rusning i batteriet eller brand uppstod trots krafigt krockvåld. Räddningstjänsten hade tillgång till räddningskort (Crash Recovery System) för att kontrollera typ av bränsle på personbilar men detta användes inte. Även elrisker tas upp i utredningen.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Karlsson Joakim
Pousette Anders, Kolkowska Ella, Karlsson Fredrik, Karlzén Henrik, Berndtsson Joakim, Petersson Johan, Aurelius Kristina, Törner Marianne, Grill Martin, Karlsson Martin, Johansson Peter, Hansson Sven Ove, Sommestad Teodor, Denk Thomas
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Göteborgs Universitet, Örebro Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
2023
28 s.