Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kollision mellan personbil och lastbil Nybro
Författare
Sigmer Bengt
Utgivare
Nybro räddningstjänst
Utgivningsår
0
Larm om kollision mellan personbil och lastbil. Under framkörningen kommer information om att det är 2 fastklämda i personbilen varav en har andningsstillestånd. Föraren i personbilen prioriteras vid losstagningen därefter medpassageraren. Lastbilschauffören som är fysiskt oskadd tas omhand av ambulanssjukvården.