Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rökspridning vid lägenhetsbrand Helsingborg 2022
Författare
Bengtsson Lars-Göran
Utgivare
Räddningstjänsten Skåne nordväst
Utgivningsår
2023-01-06
Brand i lägenhet med rökspridning via öppna dörrar till grannlägenhet. Flera styrkor larmades och livräddning och släckning genomfördes samtidigt. Låst bom försvårade insatsen men tidig livräddning räddade livet på två personer från olika lägenheter. Oklarheter initialt kring vilken lägenhet som var brandlägenheten. Fläktar användes med försiktighet i början då branden var svår att lokalisera.