Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Omfattande rökspridning vid lägenhetsbrand Trollhättan 2022
Författare
Oskarsson Anders, Olsson Ulrik
Utgivare
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
Utgivningsår
2022-05-25
Branden i flerbostadshuset begränsades till den branddrabbade lägenheten men rökspridningen blev omfattande och risk för brandspridning förelåg till vinden. En framgångsfaktor för räddningsinsatsen var att som omedelbar åtgärd påverka branden genom släckning från marken. En god samverkan med bland annat fastighetsägare och restvärdesledare bidrog till att minska konsekvenserna för de boende. Räddningstjänsten rekommenderas att tidigt resursförstärka räddningsinsatser där branden riskerar att spridas till vinden samt att i större omfattning bedriva tillsyn i flerbostadshus.