Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lägenhetsbrand med omfattande rökspridning till trapphus Håbo 2022
Författare
Edwartz Daniel
Utgivare
Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Utgivningsår
2022-06-03
Brand i lägenhet med två startbrandplatser. Det fanns inte tillräckligt antal räddningspersonal för rökdykning men det bedömdes att invändig släckinsats kunde genomföras. Rökspridning till trapphus och andra lägenheter. Brandgaserna spreds via otäta lägenhetsdörrar samt via friskluftsventiler i yttervägg. Spridning via öppna fönster eller vädringsfönster kunde inte heller uteslutas.