Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk utvärdering av Hotell Öresund, Landskrona
Författare
Bengtsson Lars-Göran, Lago Ulf, Lundin Johan, Stenblom Lars-Göran
Utgivare
Utgivningsår
1994
Denna rapport utvärderar brandsäkerheten i Hotell Öresunds byggnader och relaterar till de nuvarande byggreglerna, Boverkets Byggregler 1994. Två tänkbara scenarier utreds gällande rökfyllnad och utrymning där analyser har gjorts med hjälp av CFAST och EVACNET+.