Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandsäkerhet i hotell, på pensionat och på vandrarhem : En undersökning av 117 verksamheter i Sverige
Författare
Smedberg Ulf
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2008
Utgångspunkten i denna undersökning var frågan: Har svenska hotell, vandrarhem och pensionat tillräckligt bra brandskydd?. Svaret blev: nej. I undersökningen är det endast 10 verksamheter som inte har någon anmärkning. Undersökningen omfattade totalt 117 verksamheter (82 hotell, 10 pensionat och 25 vandrarhem). Är då resultatet i denna undersökning så nedslående som utredningen visar? Ja till viss del, men författarens uppfattning är att många av de konstaterade bristerna kan avhjälpas med relativt små medel. Genom att driva ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete och vidtaga vissa byggnadstekniska åtgärder kommer många av de kontrollerade verksamheterna att få ett acceptabelt brandskydd.