Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Framtidens skogsbränder : ändrad brandrisk genom förändrad skogsskötsel
Författare
Granström Anders
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1998
Alla skötselåtgärder som utförs i skogen har antingen direkt eller indirekt en inverkan på skogsbrandsituationen. Skogsbruket har under se senaste decennierna genomgått ganska stora förändringar och i vissa fall kan verkningarna av dessa komma att märkas flera decennier framåt i tiden. Denna rapport diskuterar tänkbara följdverkningar på skogsbrandsituationen som följd av förändrad skogsskötsel.