Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandsommaren 2018 : Vad hände, och varför?
Författare
Granström Anders
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Den här rapporten beställdes av Enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem, MSB, för att få en närmare beskrivning av händelseförlopp och orsakssamband vid de allvarliga bränderna under sommaren 2018. Arbetet har innefattat en hel del fältbesök i brandområdena, samt sammanställning och analys av information från diverse andra källor.