Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skäligt brandskydd på hotell - en problemidentifiering
Författare
Grunnesjö Erik, Larsson Miranda
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2011
Brandskydd i fastigheter är ett brett begrepp som bland annat innefattar många olika aktörer, lagar och regler. Målet med denna rapport var att skapa en djup beskrivning av det system som omgärdar brandskydd i specifikt hotell och belysa eventuella problem som uppdagades ur flera perspektiv. Anledningen till att fokus i denna rapport ligger på hotell var den brand som utbröt på Hotell Borgholm 2004 med det mediala och rättsliga efterspel som följde. Två personer omkom i branden och Statens Haverikommission konstaterade i den följande utredningen att det bland annat fanns brister både i hotellpersonalens och i räddningstjänstens agerande innan branden. Följande frågeställning besvarades i arbetet: Vad finns det för problem kopplat till upprätthållandet av skäligt brandskydd på hotell?