Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Emergency management as co-ordinated cognitive modelling on different time-scales
Författare
Fredholm Lars
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1999
Denna rapport är ett resultat från arbete i flera projekt åt Räddningsverket och Överstyrelsen för civil beredskap. Problemet definieras som svårigheter att etablera snabb och effektiv ledning vid stora räddningsinsatser. Analyserna resulterar i en syn att räddningsledning kan ses som kognitiv modellering. Ledningsarbete vid stora räddningsinsatser består av kognitiv modellering i olika tidsskalor och att samordna sådana modeller. Arbeten i en tidsskata samordnas genom kognitiv modellering i en längre tidsskata. Syftet med räddningsledning är att få kontroll. Ett grundvillkor för effektiv ledning antas vara att kognitiv modellering fungerar i varje tidsskata i ledningsarbetet. En hypotes formuleras baserad på erfarenheter av svårigheter att etablera förutseende och övergripande ledning: När det uppstår svårigheter att etablera snabb och effektiv ledning är en huvudanledning att när det i en tidsskata uppstår behov av samordning genom en mental modell i en längre tidsskata så är den kognitiva modelleringen i denna längre tidsskata försenad i relation till behovet i den kortare tidsskalan.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Fredholm Lars