Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningstjänst i förändring : ledarskap och metodik för säkerhet och skydd mot olyckor
Författare
Rosenberg Tommy
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2001
Det räcker inte längre att reagera på olyckor först när de inträffat, är huvudbud­skapet i Räddningstjänst i förändring. Författaren ger förslag på arbetsmetoder, modeller och verktyg som kan underlätta utvecklingsarbetet. Varje kapitel avslutas med frågor som syftar till att ge läsarna möjlighet till egna reflexioner om hur sys­tematisk olycksförhindrande verksamhet kan läggas upp i olika steg. Boken byg­ger i huvudsak på de forskningsrön som framkommit under ett flerårigt samarbete med räddningstjänsten i två kommuner. Den riktar sig främst till den kommunala räddningstjänsten, men även till politiker och företrädare för andra kommunala förvaltningar.
Relaterade titlar
Fler titlar av Rosenberg Tommy