Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Destruktivt ledarskap vid krishantering : forskning/studie
Författare
Fors Brandebo Maria
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om destruktivt ledarskap i krishanteringsorganisationer. Projektet består av två delstudier. Delstudie 1 bidrog bland annat med kunskap om vilken typ av beteenden som klassas som destruktiva och varför. Delstudie två undersökte samband mellan destruktiva ledarbeteenden i vardagen och vid krishantering samt samband med tillit till ledaren, prestation och hälsa.