Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kostnadseffektiv utformning av brandskydd
Författare
Lundin Johan, Olsson Fredrik
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2000
I projektet Dimensionering efter beräknad risk, som finansieras av Brandforsk och Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF), utvecklas en metod för dimensionering genom beräkning. I denna rapport presenteras ett av delprojekten som avser att utreda möjligheterna till kostnadseffektiv utformning av brandskydd. Undersökningen bygger på att en analysmetod utarbetas och tillämpas på objekt där säkerheten analyserats i tidigare delprojekt. Objekten utgörs av en vårdavdelning, ett diskotek och en kontorsbyggnad, dvs. byggnadstyper där personsäkerhet är främsta skyddsmålet.