Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandskydd på byggarbetsplatser : finns det?
Författare
Gustavsson Henric, Persson Daniel
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Rapportens syfte är att undersöka om det finns problem med brandsäkerheten på byggarbetsplatser och att arbeta fram en metod för hur brandskyddet under byggtiden skall upprätthållas.