Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Inomhusbrand
Författare
Bengtsson Lars-Göran
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2013
Kunskap om brandförlopp, brandgasers spridning, tryckförhållanden och riskbedömning kan vara avgörande för resultatet av en släckinsats. Grundläggande kunskaper om de faktorer som styr brandförloppet är nödvändiga för räddningstjänstens personal. Det är också viktigt att känna till och uppmärksamma de varningssignaler som kan observeras under en insats. Inomhusbrand förenar erfarenheter från kommunal räddningstjänst och forskning i form av försök och teoretiska studier i ämnet. Med boken vill MSB bidra till att skapa en fördjupad förståelse för brandförlopp vid inomhusbränder. Brandbekämpningsåtgärder, t.ex. påföring av släckmedel, brandventilation etc. diskuteras övergripande i några avsnitt, men bokens tyngdpunkt ligger på förståelsen av de processer som styr inomhusbränder. Boken är i första hand avsedd för MSB:s utbildningsverksamhet, men vänder sig också till yrkesverksam räddningstjänstpersonal och övriga intresserade.