Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rökning orsakade brand i kläder Helsingborg 2017
Författare
Bengtsson Lars-Göran
Utgivare
Räddningstjänsten Skåne nordväst
Utgivningsår
2017-12-02
Larm inkommer till ambulansen som förtur, rörande en person med brännskador. Vid framkomst konstateras att två personer finns i lägenheten och att lägenheten är rökfylld. Utifrån de knapphändiga uppgifterna som inkommit går det inte fastställa brandens uppkomst. Det finns inget som motsäger att branden kan ha uppstått i samband med rökning och att det tagit fyr i kvinnans kläder.