Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Enclosure fires
Författare
Bengtsson Lars-Göran
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2005
Engelsk översättning av boken Inomhusbrand som förenar erfarenheter från kom­munal räddningstjänst och forskning i form av försök och teoretiska studier i äm­net. Med boken vill Räddningsverket bidra till att skapa en fördjupad förståelse för brandförlopp vid inomhusbränder. Brandbekämpningsåtgärder, t.ex. påföring av släckmedel, brandventilation etc. diskuteras övergripande i några avsnitt, men bo­kens tyngdpunkt ligger på förståelsen av de processer som styr inomhusbränder.
Relaterade titlar
Fler titlar av Bengtsson Lars-Göran