Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandförlopp : lätta stommar
Författare
Åqvist Johan
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1998
Syftet med detta examensarbete var att undersöka brandförlopp i en brandcell där omgivande konstruktion består av lätta konstruktioner (en kombination av skivmaterial och isolering). Detta för att ge säker indata till modell för dimensionering av bärande träregelkonstruktioner. Experimentell verifikation av dimensioneringsmodeller för brandförlopp skulle genomföras och därför har fullskaleförsök utförts såväl som beräkning och analys av olika metoder och modeller. Resultaten av fullskaleförsöken innehåller en del osäkerhetsfaktorer bland annat på grund av störda massflöden orsakat av den relativt stora bränslemängden. Dessa osäkerheter diskuteras i rapporten. Fullskaleförsöken användes dock snarare som en kontroll av brandförloppsmodellerna än som ett underlag för uppskattning av RHR.