Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandförlopp och släckteknik
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1999
Materialet kan användas vid utbildning av den egna personalen i brandförlopp och släckteknik. I kursanvisningen finns en detaljnedbrytning av kursens innehåll och under fliken för lektions PM finns lektionsstöd för nio övningspass (PM 1-9). Vid planeringen bör övningarna läggas in i nummerordning för att få rätt stegringsföljd men för att få en varierad utbildning kan strålförarträningen läggas in som praktisk övning mellan teoripassen.