Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fire behaviour training : Instructors course
Författare
Bergström Nils
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2000
Sammanfattning Här ges en kortfattad beskrivning hur olika containerövningar kan genomföras. Det vänder sig till instruktörer och är tänkt som ett stöd för minnet. Övningarna som beskrivs överensstämmer med utförandet av containerövningar ingående i kursen FBT Instructors Course och används av deltagande elever under kursen. Beskrivna övningar är riktade mot oerfarna elever och skall steg för steg öka deras kunnande. Tänk på att detta är ett sätt att utföra övning i container, alltså inte det enda sättet. Det har dock visat sig genom åren att detta utförande ger ett gott resultat.