Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Incorporating flame spread and fire growth algorithms into a computational zone model
Författare
Gojkovic Daniel, Hultquist Hans
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1999
Målet med detta projekt är att integrera Baroudi/Kokkalas flamspridningsmodell in i WPI/Fire Code, som är en zonmodell. Detta skulle ge användaren av zonmodellen en möjlighet att endast behöva ange effektutvecklingen för den initiella branden, WPI/Fire Code tar sedan själv hänsyn till tillägget från flamspridningen.