Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fire behaviour instructors aid memoire
Författare
Williams Roger
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Devon Fire & Rescue Service
Utgivningsår
2001
Sammanfattning Häftet är sammanställt av personal från Devon Fire and Rescue Service och Räddningsverket för att fungera som ett minnesstöd för de som genomgått "Fire Behaviour Instructors Course". Utbildingen hålls i Devon av personal från Räddningsverket i samverkan med Devon Fire and Rescue Service. Materialet ska betraktas som ett grundmaterial att ha som stöd vid vidare läsning.