Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Dimensioneringsregler för brandutsatta lätta stålkonstruktioner : BRANDFORSK projekt 325-021
Utgivare
Stålbyggnadsinstitutet (SBI)
Utgivningsår
2004
Projektet – "Dimensioneringsregler för brandutsatta lätta stålkonstruktioner" –Brandforskprojekt 325-021 har resulterat i ny värdefull kunskap beträffande det brandtekniska beteendet för lätta stålkonstruktioner. Projektet har koncentrerats på lätta stålkonstruktioners beteende under brand samt hur bärförmågan påverkas vid förhöjda temperaturer.