Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sammanställning av Runehamar försöken : Brandforsk projekt 329-031
Författare
Ingson Haukur, Lönnermark Anders
Utgivare
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2004
Rapport 2004:33 Sammanställning från Runehamarförsöken, Brandforsk projekt 329-031. Mot bakgrund av de omfattande tunnelbränder som har inträffat i Europa har SP Brandteknik på uppdrag av bland annat Brandforsk genomfört storskaliga brandförsök i norska Runehamartunneln 2003. Försöken har väckt stort intresse både i Sverige och utomlands. Resultaten från försöken har redan börjat användas av olika myndigheter och räddningstjänster i deras diskussioner kring brandsäkerheten i tunnlar.