Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Effect of residence time on fire gases : experiments and simulations : Brandforsk projekt 333-051
Författare
Tuovinen Heimo, Blomqvist Per
Utgivare
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2007
Försök i liten skala och CFD-simuleringar visar att cyanväte (HCN) minskar i brandrök om temperaturen är hög, ca 600 °C. Vid 200 °C och under sker inga märkbara förändringar i röken. SP har i detta projekt studerat både hur koncentrationer av cyanväte (HCN) och kolmonoxid (CO) varierar i brandrök efter att röken lämnat brandrummet.