Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Övertändning, backdraft och brandgasexplosion sett ur räddningstjänstens perspektiv
Författare
Bengtsson Lars-Göran
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1999
Denna rapport beskriver fenomenen övertändning, backdraft och brandgasexplosion ur ett internationellt perspektiv och klargör de fysiska och kemiska processer som är styrande. Speciellt diskuteras vilken typ av flammor som är involverade när de olika fenomenen uppstår. Flammor kan vara av två typer, dels förblandade där luft och bränsle är förblandade innan antändning sker, dels diffusionsflammor där bränslet och luften blandas först i förbränningszonen.
Relaterade titlar
Fler titlar av Bengtsson Lars-Göran