Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fire Demand Model : Resultat av fullskaleförsök i container
Författare
Lundin Johan, Bengtsson Lars-Göran
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1995
Institutionen för brandteknik i Lund har på uppdrag av Statens Räddningsverk åtagit sig att utvärdera datorprogrammet Fire Demand Model. Fire Demand Model är ett datorprogram som beräknar vattenbehovet för att släcka övertända bränder. Utvärderingen av datormodellen sker genom att jämföra datorsimuleringar med fullskaleförsök. Den här delrapporten redovisar hur fullskaleförsöken har genomförts och resultaten från dessa. Försöken har utförts på räddningsskolan i Revinge.