Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utrymning av nattklubb: Resultat från två fullskaleförsök
Författare
Nasr, Roni, Wall, Magnus
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2012
Många studier har gjorts för att försöka beräkna utrymnings- och, framför allt, förberedelsetid för människor som utrymmer. Utifrån dessa försök har ett flertal av dagens rekommendationer tagit form för hur ett ungefärligt utrymningsförlopp kan se ut. Tiden det tar för en person att reagera samt hur en individ beter sig när larmet går har testats i så väl kontorslokaler som biografer och köpcentrum. Till synes verkar det dock saknas försök gjorda på något som kan jämföras med en nattklubb eller ett diskotek. Därför har två stycken fullskaleförsök utförts på två olika nattklubbar vilket dokumenterats i denna rapport. Fokus har legat på just förberedelsetid och människors beteende.